Ana içeriğe atla
x

Misyon Vizyon

Vizyon

Arıcılıkla ilgili ıslah çalışmalarının üniversite ve araştırma enstitüleri işbirliği ile faaliyete geçirilmesi.

Arı hastalıkları teşhis ve tedavisinde yetiştiricilerin bilinçli hareket etmesini sağlamak

Mersin ilinde yer alan bal ormanlarının çoğaltılmasına yönelik proje faaliyetlerinde bulunmak

Arı ürünleriyle yapılan tedavi yöntemlerinin (Apiterapi) araştırılması

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MİAYB) üyelerinin ürettiği balların yurt içi ve yurt dışına tanıtılması ve pazarlaması konularında çalışmalar yapmak.

Misyon

Üyelerin mesleki eğitimlerini tamamlamak amacıyla kurslar ve seminerler düzenlemek

Yetiştiricilerimize ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık ve projelendirme hizmetleri vermek

Arıcılıkla ilgili kongre, sempozyum ve toplantılara katılarak sektör ile ilgili uygulanan politikaları ve gelişmeleri üyelerimize aktarmak, üyelerimiz arasında iletişimi sağlamak

Yetiştiricilerin nakliye ve konaklama sorunlarını organize etmek